Ngadhepi Panguripan

?

Ngadhepi Panguripan

Ngadhepi rekasaning urip sing waktu iki pancen gawe sumelang melang-melang

Reregan kabeh mundhak ndedel madhani awang-awang

Gek kebutuhan urip, panjaluke isi weteng ngelih, ora bisa dinyang

Kayata kumliking weteng tansah keprungu ngumandhang

Mangka kahanan wis ora ana sing kena disawang

Njur iki tekan kapan ?, apa sing bisa tak tindakke ?

Wong nyatane ya akeh kancane, sajake ya padha penandhange

Ngapa aku kudu sumelang ….. wedi lan bingung ?

Toh aku nduwe gondhelan sing bakoh lan santosa

Gusti ora sare ……., tansah midhangetake panyuwune umate

Janji aku tansah jumengkah, mbudidaya lan ndedonga

Pangeran bakal tansah peparing apa kang sinedya

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.