Aja gampang kayungyun darbeke liyan

?

Aja gampang kayungyun darbeke liyan

He anak putu! Rumaten warisan tinggalan leluhurmu

Brana kang banget aji yaiku seni budaya kang hadiluhung

Ngemot wewarah luhur lan suci, sing ora diduweni ing bangsa liya

Kebak falsafah, tuladha lan pralampita, kanggo mbangun jiwa

Sing tundhane bisa nyipta budi luhur, unggah-ungguh lan tata krama

Delengen! Bangsa manca wae akeh sing kapiluyu …. nggethu nyinau

Geneya kowe malah nyepelake? …. nglirwakke ora nggape?

Malah gandrung budaya manca sing durung mesthi cocok karo kepribaden kita.

Apa merga gampang olehe nyinau? Busana sakecekele, musik muni bejijagan sakarepe? Sing kosok balen karo budayane dhewe

Oh …. ngger padha elinga! Yen kuncaraning bangsa mono gumantung ing

Cendhek lan luhuring budaya

Mbok aja gampang kayungyun budaya darbeking wong manca

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.