Bedane biyen lan saiki

?

Bedane biyen lan saiki

Nalika aku cilik, yen sedulur ewuh bapak simbok ngajak aku tilik

Gawane dipantha-pantha, ana yen mung sa senik

Anggonku pandha rewang lan nginep, rong dina telung dina paling sithik

Kabeh sedulur ketemu crita gayeng, gojeg guyon pating cekikik

Saiki sedulur tekan nak sanak wae wis ora padha tepung lan ngerti

Durung beda lan njomplange bandhane wong tuwa sing padha diduweni

Iki sing matesi dadi bocah ora srawung …. wong tuwa ora ngandhani

Apa maneh katresnan ? Lha wong tuwa wae ora aweh conto lan nuturi

Gek alam pasrawungan, racake mung kadang konang sing dicedhaki

Pepundhen lan wong tuwa …. urmate mung basa basi ora tekan ati

Ning dhuwit lan deduwenane, sing padha di dhandhang lan ngame-ame diwarisi

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.