Ngadhepi Pemilihan

?

Ngadhepi Pemilihan

Wis sawetara akeh wong sing mider-mider golek suwara

Kanggo jagone dhewe-dhewe sing dianggep mitayani

Dikantheni janji-janji sing sejatine awake dhewe ya durung ngerti

Ya iki bot-bote dadi calo sing sake ben isi

Yen perlu direwangi mbunglon kana kene ngyaguhi

Perkara mengkone, toh sing kongkonan ora bakal ngerti

Sing dha diparani ya wis ngerti …. ya muni yah … yoh …. ning ora tekan ati

Ya iki isining donya, sing kabeh butuh cukup ……. syukur bathi

Racake wis padha malah nyingkur brana sing paling aji

Yaiku jujur …. lugu, wicaksana lan tulusing ati

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.