Kabar lan Kahanan padinan

?

Kabar lan Kahanan padinan

Maca Koran …. nonton TV pancen mujudake hiburan

Mula ora perlu dinjingleng terus mundhak gaweyan kapiran

Apa maneh yen kabar medeni sing neng ati ndadekke melang-melang

Ning yen ngerteni anane musibah, bisa nggugah ati nggedhekke panembah

Yen TV ngabarke akehe korupsi, genea kok malah para pengedhe sing padha tegel nglakoni ?

Oh …. apa ya tenan yen jagad iki wis akeh wong bejad ?

Dene apus-apus, pitenah, pangrodapeksa, njambret, nodhong, memateni, kanthi cara sing nggegirisi ….., sing ora salumprahe dilakoni

Saiki wis ngembrah …. mratah, mbeyayah …..

Dhuh Gusti, nyuwun tansah pinaringan enget kekiyatan ….. tabah …..pasrah …. lan sumarah ….. ing pangayoman dalem

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.