Kang mungkur lan kang teka

?

Kang mungkur lan kang teka

I. Tahun rong ewu wolu lagi wae mungkur

Tahun rong ewu sanga sing kita anti wis teka

Hara kadang !, saiki umur kita tambah apa suda ?

Kabeh mau mung keri anggon kita carane ngetung

Sing wis suwe olehe urip ing donya iki ?

Apa cepake kita kabeh bakal tinimbalan ing Gusti ?

Kahanan pancen gilir gumanti

Ya iki tandhane yen donya kuwi ora langgeng, ora lana

Rak bisa digambarake sepira suwene wong mampir ngombe

II. Omah kita kang sejati sing wis cinepakake ing Gusti

Neng kana kita lana … kepareng ndherek mulya

Ora perlu kepencut …. katut gebyaring donya

Sing sawayah-wayah bisa larut ….. musna …. sirna …..

Apa maneh yen direwangi tumindak culika

Wis gawe susahing pepadha, rekasaning sesama

Isih bakal ngundhuh wohing pakaryan nistha

Jare wong nandur bakal ngundhuh … lan

Sapa wae sing gawe bakal nganggo

Muga iki dadia pepeling, minangka sanguning urip kita

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.