Gegambaring jaka nalika biyen ngarepake dadi manten

?

Gegambaring jaka nalika biyen ngarepake dadi manten

Wengi kang kapisan sawise lengser saka dampar rinengga lan nyalami tamu kondur

Ya wengi penganten kang endah iku kang tansah den anti

Dudu ayuning rupa sing bakal bisa dililing tanek ing sadawaning wengi

Uga dudu ubaling nafsu kang kaburu …. ngangsa kepingin enggal den nikmati

Ning iki tuwuhing rasa tresna sejati, kedhering ati kang tulus suci

Wengi kuwi kepingin gathuk nyawiji, kang wis kaiden ing Gusti

Wengi kang bakal bebarengan den icipi, swarganing urip …. rasa sejati ….

Mengko bakal ngunggahi punthuke gunung edi, nasak alas roban ngengreng kebak eri bendhotan

Kanthi gaman tombak sada lanang ….. kabeh bakal kasasak katerjang

Ora lali njajagi jroning jurang kang rumpil, kang kongang gawe kumrangsang

Senajan munggah menggeh-menggeh lan krasa sayah nanging bungah

Senajan rekasa ning ora ngresula, neng ati rasane lega

Kabeh bebarengan ngrasakake mulya lan bungah

Wengi kuwi nyata ana uni

Bareng jejaka biyen kae saiki anake wis loro …. lagi wani kandha ?

?Ngertia yen mengkono mbokya wingi-wingi olehku rabi?

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.