Kanggo anak putuku generasi penerusku

?

Kanggo anak putuku generasi penerusku

Ngger anak putuku, sliramu isih mudha, ngulinakna waspada

Aja gampang kapilut ing pembujuking kanca

Sing kowe durung dhamang, pangajak kuwi becik apa ngemu wisa

Sliramu sing isih mudha, kudu nggedhekke pengati-ati lan prayitna

Apa maneh sliramu durung diwasa, kendhalenana tuwuhing asmara

Yen ubaling asmara nafsu lan laku dudu tansah diuja,

Ing mengkone sing bakal tinemu pamburine, mung bencana …. gela …. lan cuwa

Iki wektumu kudune isih nggethu sinau, ngudi ilmu kanggo sangu

Mengko kabeh bakal ana teruse, yaitu wayah tekane mangsa kala

Yen kabeh tugasmu wis purna, lan partisara wis karegem ing asta

Sliramu bisa miwiti makarya ….. ngicipi asil legining karya

Wis mesthi yen cak-cakanmu ngati-ati, uripmu tembe bakal mulya

Mula becike ya ngger, lumakua sing prasaja ….. samubarang ora perlu kanthi ngaya

Gabahan tgl 27 Februari 2009

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.