Becik Sabar Lan Wicaksana

?

Becik Sabar Lan Wicaksana

Yen awak lagi lara, pikiran kuwur, atine gela

Wis mesthi gampang kena godha sing marahi bruwala

Ati cuwa arep tumindak ora bisa, sing kerepe njur nyalahke wong liya

Kesabaran….. kawicaksanan….. wis dha musna ninggal lunga

Sing ana mung peteng…. bureng njur ngecakke adigang adigung adiguna

Tan rumangsa yen angga wis dikuwasani angkara murka

Sing mengkone bakal ngajak tumuju neng jurange sangsara

Jroning nandhang becik mbudidaya sabar lan tawakal

Sambat lan nyuwun Gusti ben penandhange enggal uwal

Sing teguh lan tuwajuh supaya iman ora dhadhal

Tekad lan ujub suci sing mantheng aja nganti batal

Madhep mantep ngeblat Gusti, mung panjenengane sing minangka sinyal

Yen kabeh kinanthen budi wening, kita ora bakal kelangan akal

Ora gampang kegiwang gebyar, becik sing prasaja ning halal

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.