Becike Mung Pasrah ing Ngarsa Ne

?

Becike Mung Pasrah ing Ngarsa Ne

Pancen nyata pangandikane para pujangga

Yen ora gampang urip mono neng alam ndonya

Bungah susah, lara kepenak, gela lan lega

Ning menungsa karepe mung milih bungah kepenak lan lega

Merga iku kabeh wis dadi sandhangane menungsa

Mula kabeh wong ora bisa yen arep endha

Janji wae tansah eling Gusti sing nitahake

Mbudidaya pasrah sumarah neng ngersa Ne

Kinathen ati madhep marep tansah sumendhe

Panjenengane wis mesthi ora bakal negakake

Awit Gusti mono Maha Welas Asih ing sakabehe

Asih tresna dalem banget bisa kita rasakake

Ing uripku sedina-dina nganti kita tinimbalan neng ngarsa Ne

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.