Saiki rak wis lega ta?

?

Saiki rak wis lega ta?

Pemilihan umum wis paripurna

Suwara-suwara miring wis ilang, keri kanyatan sing ana

Kabeh kawula dhewe sing nemtokke lan nyipta

Sapa sing dadi pangarsa saiki wis cetha

Lan malah wis milih rowang calon makarya

Mula becike ayo disengkuyung murih raharja

Hara isih arep ngapa …….? saiki kudune rak wis lega

Angger wae pangarsa lan kawula nyawiji

Ngedohke rasa songar rumangsa paling nomer siji

Becik manunggalke tekat lan karsa kanggo makarti

Saeka-kapti sayuk rukun gumregut nandangi

Kanthi ujub esthi suci nggayuh raharjane wong sa nagari

Korupsi…… kolusi…. wisben, kuwi tindak ala jaman kawuri

Saiki kabeh sing ala dibuang… sing becik diupadi

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.