Kahanan

?

Kahanan

Nalika surya meh angslup ing cakrawala

Candhik ayu nyunari bumi mbabar warna endah

Lawa-lawa wiwit metu sesaba ngupadi boga

Manut naluri sing wis sinandhang wiwit seka guwa garba

Kaya dene gumantine mangsa kala saka rendheng neng ketiga

Tibane banyu udan mujudake gegadhangan

Nyiram samubarang……. uga gegodhongan sauruting dalan

Sing maune ijo dadi ireng merga keluke andhong jepang

Tan beda atine menungsa sing wis lethek kebranang samubarang…..

Soroting brana, gebyaring kaendahan sing mung pulasan

Ora bakal bali suci yen mung dikumbah banyu sablumbang

Bisa bali resik yen gelem mertobat lan sembahyang

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.