Ing Wanci Padhang Rembulan

?

Ing Wanci Padhang Rembulan

?

Nalika wulan purnama ing sandhuwuring desa

Bocah-bocah ana plataran padha dolanan gembira

Padha oyak-oyakan ing padhanging rembulan purnama

Aja diwada aja dielikna ? aja disikara mundhak gela

Awit iku mujudake pakulinan wiwit jaman kuna.

?

Budaya wis gumingsir lan gumanti

Seje banget wong biyen lan bocah saiki

Sanajan mbulane moblong ing wanci purnama sidi

Arang-arang bocah sing padha gumun lan ngopeni

Penak njingglengi TV nonton gulat bebas sing gawe kedhering ati

Endahe rembulan sing lumaku dan lumintu ajeg saben waktu

Kalah karo gambar semu sing mung sacleretan kadhang gawe wuru

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.