Jaman Reformasi

?

Jaman Reformasi

Aja padha kumbi, yen satenane wong kuwi wis padha ngerti

Yen sing jeneng panguwasa mono, racake nggo garan korupsi

Sing padha jabadane, pidak gempol ngguyu manthuk sayuk ngapusi

Yen di demo cukup pawitan ndableg lan ndhelikke rai

Enthok-enthok wae ra ngerti yen wong cilik dha mrebes mili

Kana-kene padha mbengok nggelar orasi, unjuk rasa, rasah di tanggapi

Ya wis ben dijarke, cukup mungkur ra perlu di tanduki

He panguwasa ! ngertiya yen wong cilik saya kepenet ……… buneg …… judheg………

Arep njangkah ngidak lemah kaya kena rajah ruwet

Mripat bruwet angel mbedakke barang sing bener lan sing bundhet

Yen nalar wis putek, dhadha iki sok njur krasa sesek

Mangka kabutuhan urip padinan tansaya ndesek

Mula yen wis sumpek, ora mokal yen banjur grayahan lan cak-cek

Embuh mengko dadine ……… pokoke sangu nekat lan ndableg

Dhuh Gusti, mugi kawula alit tansah pinaringana kiyat wening lan enget

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.