Nalika Aku Lara

?

Nalika Aku Lara

Isih gumawang lelakon kawuri nalikane aku lara

Wayah awan nalikane ngomah sepi, anakku padha makarya

Kaki, mbok ungak aku ing kamar peturonku

Wirasatku kandha, yen kaki arep tawa pitulungan

Ndak sawang pernahe lawang ………. kaki isih ngadeg ana kana

Kanthi mbalang esem sakeplasan

Aku ngawe karo kandha : ?Ki !, aku ngorong?

Ing meja kang sumandhing mbok ranggeh teh kang wis cumawis

Aku mbok rengkuh, mbok ombeni, mbok dhabyang, mbok dulang

Isih mbok lanjari esem sacleretan

Sing kebak rasa setya, tresna lan pangurbanan

Kabeh mau Ki, ndayani trenyuh rasaning atiku

Kaki, semono gedhene setya lan keiclasanmu

Katresnan tulus ing wanci surya sing wis gumlewang

Manunggal jroning bebrayan seketan taun sing wis kepungkur

Wutuh setya jroning bungah lan susah tetep sempulur

Janji kita neng altar biyen sineksen Hyang Maha Luhur

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.