Ngupadi Mustika Aji

?

Ngupadi Mustika Aji

Ndak sasak alas roban ri bebondhotan

Nadyan tatune sikilku arang kranjang

Ndak unggahi dhuwuring gunung

Nadyan sikilku mlenthung sa-jagung-jagung

Pedhut peteng nggembuleng ndak sasak

Senajan ati iki kuwur, mripat iki blawur

Ndal lari ndak goleki mustika aji

Sing kongang nyipta tentreming ati

Aku ra perduli jagad iki wis kebak polusi

Dhuh Gusti, mung rahmat Paduka ingkang kula padosi

Gebyar semu sing mung secleretan

Kabeh wis ndak apali yen iku mung gawe jegalan

Sing gawe kemrungsunging ati ben enggal karegem ing tangan

Ning jebulane mung mancing brahala lan kesrakahan

Endi ta sejatine brana satuhu sing kudu ndak luru ?

Yaiku watak andhap asor, prasaja, suci, jujur lan lugu

Yen kabeh mau bisa manjing kasalira tekan jroning kalbu

Satuhu kabeh ngarani yen kita iki titah sing begja

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.