Kaliurang

?

Kaliurang

Aku wis kerep teka ing papanmu oh Kaliurang

Sasana endah sing digandrungi para wisatawan

Panoramamu nyata edi lan endah gawe kepranan

Saya maneh yen bisa nyedhaki kawah, endah ning gawe trataban

Uga aroma alas cemaramu

Warung-warung jadah tempe bacemmu

Kumriciking banyu lan kolam renangmu

Oh endahe …….. aku lam-lamen eyub edhummu

Eman, dene papan sing pindha kayangan iku

Ing vila-vilamu sing endah sok dadi sasaran

Sok padha di enggo tumindak kemaksiyatan

Dening para mudha mudhi sok kanggo ngumbar kemareman

Nalika ing wengi ing adheming hawa kang njekut

Ing suwaliking slimut insan loro kemulan brukut

Atis lan kekesing swasana, tan bisa ngendhih panase sing lagi bandayuda

Bareng karo pletheking surya lan ocehing kukila

Jaka lan kenya wis padha kelangan mustika

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.