Wuyung

?

Wuyung

Ing moblonging mbulan ing wanci purnamasidi, yayi

Neng kana katon esem ngujiwatmu sing memanas ati

Dhuh nimas, saya gawang-gawang citramu sing milangoni

Kapan baya brangta lan kapangku iki mbok usadani ?

Sasat ing saben wektu wewayanganmu mung tansah ngreridhoni

Saya nambah lungkrah marlupa kekesing ati

O wong ayu, apa sliramu rasane padha karo aku iki ?

Denea wartamu durung ndak rungu tekan saiki ?

Yen wis tanek panglamune atiku wong ayu

Entek-entekane sirahku rasane mung njur ngelu

Senajan wis ndak slamur-slamur ati iki rasane kelayu-layu

Kelingan pangusape astamu sing lumer lan alus

Oh gek kapan impenku iki ndaradasihi lan tumus ?

Sesandhingan sliramu putri ayu sing atine tulus

Aku tansah rerungonen swara lan basamu sing alus

Sing ginawa sumiliring angin, ning dudu lesus

Ngertia wong ayu, yen kelingan sliramu, aku njur lali gaweyan uga lali mangan lan adus

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.