Gilir Gumantining Jaman

Gilir Gumantining Jaman

Jaman mbaka jaman gilir gumanti

Kebak kedadeyan lan lelakon sing nabet ing ati

Pangarep-arep, kalegan, kacuwan uga sing marahi wedi

Nganti saiki sing jamane Reformasi wis ditindaki

Simbah kakung putri dha ra ngerti apa tegase kabeh kuwi

Kepara mung padha ngramal lan ngetung, endi sing marahi entuk bathi ?

Sasat kabeh wong cilik rerasane kok meh padha

Gek suk kapan tekane murah sandhang, murah pangan, kerta raharja ?

Jeneh sing dadi wakiling kawula kok kabeh janji lan kandhane padha :

Kanggo wong cingkrang sing neng pelosok

Kanggo wong cacat lan bocah lola

Kanggo wong kesrakat lan tuna wisma

Kanggo bocah pinter mlarat, ora nduwe wragad kanggo sekolah

Lan isih akeh maneh olehe kojah ……

Awake dhewe sing mung wong cilik iki arep kandha apa ?

Kejaba ngetung undhake blanjan sing regane wis ora ketulungan

?

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.