Gurit Aclum

?

Gurit Aclum

Nalika ing Nuswantara bumi kelahiranku

Ndhedeg banjir bandhang budaya sing gedhumbrengan saka sabrang

Atiku wis bingung, kontang-kantringan ora karuwan

Kanthi ora ndak sengaja, ndak jimpit segagang gurit

Sing kaya arep alum tuwuh ing ara-ara amba wutah boga

Mangka kuwi kabeh jare tinggalane mbah buyute dhewe

Denea dening para mudha, ya anak putu ora digape ?

Sing padha dipilih budaya neneka, sing gedhombrengan lan njola-njola

Mangka kuwi kabeh nyingkirke kasusilan, budi pekerti lan suba sita

Jimpitan gurit dadi kapipit, kejepit nganti mung keri merit

Gumunku ……. endi tangan-tangan prakosa sing kasdu nggape nasibe si gurit ?

Sing mesthi wae saya aclum kapepet egoling pocong lan wirama sing jerit-jerit

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.