Jaman Biyen Lan Saiki

?

Jaman Biyen Lan Saiki

Senthir sing biyen ngancani wengiku sinauku wis kendhang

Wis nganti lampu listrik kekencaran sing bisa gawe padhang

Turuku cukup neng ngamben saka pring nam-naman

Saiki jamane kasur sepon, spreine endah kanggo lemekan

Aku biyen tumungkul yen dingedikani wong tuwa

Tansah sendika dhawuh yen diutus, ngestokke ing kabeh pangandika

Denea bocah saiki wani pethenthengan karo wong tuwa ?

Yen dituturi wani, jarene kuwi kabeh wewarah kuna

Oh ….. yen wis mikir tekan kono, ati tuwa iki sok njur semplah

Dhuh adhuh …… gek njur sapa kabeh iki sing kleru lan salah ?

Apa wong tuwa ? apa si bocah ?, apa jamane sing pancen wis bubrah

Mangka jare simbah, nggugu pitutur iku bisa duwe budi luhur

Ning bocah saiki dha nyingkur, penak sing mburok lan ngawur

Cecegah lan prihatin ? …… wooow, wegah. Seneng sing bergadhang lan ajar main

Kakusilan ? apa kuwi …… kuna. Umume malah dha seneng nyoba sing nantang memala

Papan Pasujarakan sepi, ning losmen papan kencan saya ndadi

Tipising iman, manembah lan keyakinan, njalari akehe, rajapati, aborsi dadi kabar padinan

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.