Sendika Dhawuh

?

Sendika Dhawuh

Aku wong cilik, anane mung tansah sendika dhawuh

Ditata ya mung inggih, di dhawuhi ya mung sumaguh

Kanggo nyambung urip, cukup trima dhanyang buruh

Omah waton kena kanggo ngaso la nusuh

Denea para panguwasa padha tumindak nggidhuh ?

Tanpa risi utawa isin apa dene rikuh lan pekewuh

Yen karo andhahan kagol sing kawetu mung pisuh lan nutuh

Oh…. wong cilik kaya wis ora kuwat didadekake wadhah uwuh

Kawula dadi bingung, endi ta sing bisa ngayomi

Sing ana ndhuwur kok cak-cakane meh kabeh madhani

Ngobral janji, ning yen wis kepenak kok njur gampang lali

Sejatine wong cilik isih katenta karo jaman sing wis kawuri

Sing mlarat saya kesrakat, sing sugih saya umuk sajak ngiwi-iwi

Mangka kawula butuhe rak mung sandhang pangan lan tenterming ati

Karo sesorah, pidhato sing kebak janji, wis wegah, jare mboseni

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.