Wong Wis Padha Angel Percaya

?

Wong Wis Padha Angel Percaya

Dinane wis saya cedak karo pemilu

Jago sing arep padha maju kluruke wis rinungu

Wong sing padha tugas golek swara wis padha wiwit nggethu

Luwih-luwih ing dina-dina pengetan kamardikan

Kojahe rinoce ing tembung endah kaya suweng barleyan

Mesthi wae sing dijanjekke sarwa kanikmatan

Sing krungu bisa liyer-liyer kaya bayi ing bandulan

Emane …. wong saiki wis angel dikon percaya

Merga wis kerep janjine ora ana sing nyata

Nek pancene bangsa iki wis suwe olehe merdika

Ning kapan ngrasakke ayem tentrem, murah sandhang lan boga

Sawangen sedulur-sedulur kita sing dha dadi batur tukon ing negara manca

Trima dadi keset lan gedibal wae isih di siya-siya

Njur neng ngendi sing diarani adil makmur kerta raharja ?

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.