Majuning Jaman

?

Majuning Jaman

Nalika ndak bukak jendhela kamarku

Sang surya wis madhangi endahing jagad raya

Nyungging esem kaya eseme kenya kapadhan tresna

Endah mung secleretan merga kabotan semu

Padhangane jagad mawa prabawa panas

Padhang blereng pindha tembaga binakar

Ndayani ing angga panas kumrangsang

Pindha ngronce kidung wuyunging kamurkan

Ngelak ing semat …… drajat lan pangkat

Jalma ing ndonya wis pating bilulung

Kabeh wis akeh sing lali, mung sing cepak sing dibujung

Wong tani wis dha ninggal garu luku lali nandur pari

Sing jare biyung wis seleh pinjung …. wudhar gelung

Edi lan majuning wewangunan mawa pratandha kothak-kothak beton

Sing kiwa tengen asri, ning kodhok bangkong ora keprungu muni

Wis tanpa angin sumilir ….. lir ……… lir ………

Sing kuwawa gawe ayem lan tentreming pikir

Tuwuh pitakon njur ngendi sing ana papan adhem ayem ?

Kabeh mbisu ….. kabeh nggethu ……. kabeh matu

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.