Ibu Kartini

?

Ibu Kartini

Sumerbak angambar gandaning puspita sari

Puspa presti sinawur ing luhuring pusara

Pratandha putrimu bekti ngleluri agunge sedya

Ibu ……. Ibuku kabeh ……… Ibu Kartini.

Tumetesing waspa kuthan tan rinasa

Waspa kang ngemu janji ing ati kang nyawiji

Neruske sedya gegayuhanmu duk sumana

Dhuh Ibu sumangga kapirsanana

Saka ing alam kana …… Ibu mesthi rena

Cancut gumregut putra-putrimu

Kang nerusake gegayuhan luhurmu

Ibu …….. Ibuku kang wis nyuwargi …… Ibu Kartini

Emasipasi wus kaleksanan kaukir ing prasasti

Nerjang sakeh pepalang …… nglari nuju gegayuhan

Ing saindhenging Nuswantara putrimu wis kiprah

Tan nyawang papan lan pedunungan

Saiki….. galo yu Inem sing saiki Kepala Desa

Wati lan Sari pahlawan sing tanpa tandha jasa

Cukat trengginas tandange si Inah sing Kapten Perwira

Kabeh rumagang, najan putramu putri, kabeh ujubmu dadi

Datan uwas lan gigrik ambyur ing madyaning palagan.

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.