Endahe Nalika Rumaja Putri

?

Awak wewek semok tur padhet

Mripat sumunar lindri-lindri utawa gilar-gilar

Kulit alus lan lumer yen kausap lan cinekel

Rambut memak memes ngandhan-andhan (ngembang bakung)

Cahya mancur milangoni, ngundang gregeting ati

Esem lan lirikane …….. marahi kempi-kempi

Irung ngrungih mbangir, bathuke nyela cendhani

Untu rentep cilik amiji timun, athi-athi ngudhup turi

Lathi manggis karengat, pipi nduren sajuring

Gulu mrusuh ngelung gadhung

Pundhak mraju mas, payudara nyengkir gadhing

Bangkekan nawon kemit, pocong ageng semu mendal

Wentis merit, tungkak jambon maya-maya

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.