Cangkriman

?

Nek aku ruru miring dheweke ngliling karo nyenining

Nek aku turu mlumah dheweke bungah

Nek aku ra bisa turu dheweke ngguyu-ngguyu

Nek aku klawa-klawe nesu deweke mlayu

Apa ta karepe aku ra ngerti

Ning swarane nggregetke ati

Bareng tak pikir dheweke kuwi mung arep njaluk

Mesthi wae aku emoh lan ora entuk

Cucupanmu wae nggateli marakake adhem panas

Awas yen sadurunge turu isih nggriseni

Yen bisa kowe mesthi ndak pateni

Para kadang mitra …. punika sanes porno

Ning batanganipun … lemut

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.