Panjeriting kawula cilik

– Panjeriting kawula cilik –


He sedulur ! Kamardikan wis kita rasakake

Mring Gusti, kita wajib muji syukur ing ngersaNe

Saiki, sing kuwasa ngatur samubarang ya bangsane dhewe

Sing biyen tau janji, bakal gawe kerta raharjaning rakyate

Ning endi janji kuwi ? Kawula wis sabar nunggu nganti seprene

Lan endi kasungyatane ? Sing sugih lan sing mlarat, saya katon jurang pemisahe

Wis cetha, sing padha kuwasa mundhak njembluk wetenge, saya mblegedhu kasugihane

Kawula cilik ajeg rekasane, saya ora mudheng karo kojah phidhatone

Yen mung ngene terus kahanane, apa gunane pemilu dianakake ?

Tiwas nguras dhuwit negara, sing kudune kanggo cukupe kawula, ben bisa warata ngemplok sega

He kadang ! Reformasi kahanane kana-kene saya ora karuwan

Dhemonstrasi kabeh usul, kabeh kandha, kabeh ngomong, ramene dadi kaya gegeran

Yen, kabeh karepe njaluk digugu, apa ya kabeh arep gawe aturan ?

Teneh kawula bingung, nubruk bentus, ngalor-ngidul bilulungan

Oh kawula cilik …… bola-bali milih wakil jebulane kok mung pijer kecelik

Mung kapilut janji manis ndakik, ning yen wis kelakon njur nylingkrik malang kerik

Wong cilik cukup dilirik, kleru sithik di gitik, apa malah tegel nyulik njur nyecekik ?

Sanajan ya ngono kuwi jamane simbah, ning aja ditiru yen kuwi wis cetha yen salah

Aja nganggo benere dhewe, ning bener kanggo umum sing lumrah lan kaprah

Yen nganggo aji mumpung, tundone awake dhewe sing bakal kesrimpung

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.