Aja Seneng Ngalamun

?

Ing sangisoreng emper omahku madhep ngidul sing wis dhoyong

Aku lungguh dhenger-thenger ijen tanpa rowang kilang-kilong

Awan iku kahanan sepi, aku mung dhewe ngomah ra ana uwong

Atiku njur tumlawung adoh, kepingin bali kaya nalika anak-anakku wutuh durung kalong

Swasana sing sepi, njalari atiku ngarep-arep ana kanca sing kena diajak ngomong

Mangka jaman saiki, merga sibuk, arang-arang wong sing seneng endhong

Lha dalah ? denea aku ngalamun, pikiranku kosong ?

Salah-salah yen ana setan liwat pikiranku bisa diblong, nalar warasku bisa dicolong

Mula gage aku menyat ngadeg mlebu ngomah karo gumremeng omong :

Dhuh Malaekat Pamomong, kula tansah nyuwun dipun jagi lan dipun emong.

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>