Aja Seneng Ngalamun

?

Ing sangisoreng emper omahku madhep ngidul sing wis dhoyong

Aku lungguh dhenger-thenger ijen tanpa rowang kilang-kilong

Awan iku kahanan sepi, aku mung dhewe ngomah ra ana uwong

Atiku njur tumlawung adoh, kepingin bali kaya nalika anak-anakku wutuh durung kalong

Swasana sing sepi, njalari atiku ngarep-arep ana kanca sing kena diajak ngomong

Mangka jaman saiki, merga sibuk, arang-arang wong sing seneng endhong

Lha dalah ? denea aku ngalamun, pikiranku kosong ?

Salah-salah yen ana setan liwat pikiranku bisa diblong, nalar warasku bisa dicolong

Mula gage aku menyat ngadeg mlebu ngomah karo gumremeng omong :

Dhuh Malaekat Pamomong, kula tansah nyuwun dipun jagi lan dipun emong.

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.