Aja Mangro Marang Darbeking Liyan

?

Kita kabeh iki padha ngerti lan meruhi, lamun kabeh kali lan bengawan

Lelorone padha anjoge, ing samodra gedhe tanpa winatesan

Pindhane uga ageman, duweke dhewe lan darbeking liyan

Padha presis guna paedae, kanggo nutupi sarandhuning badan

Napa ndadak nandingake mungguhing kekurangan lan kaluwihan ?

Padha dene angete, sing ditutupi padha brukute

Janji ora dikurangi kana-kene, sing njur malah kaya dipamerake

Yen kita iki nrima apa anane, nyukuri sing wis diparingake

Ati bisa tentrem ora perlu noleh rana-rene, sing mung bisa nyengsarakake

Jer kabeh sing gumelar ing jagad iki ora langgeng salawase

Bali pindhane ageman yen wis lawas kejaba lungset warnane

Yen ora kerumat lan arang dikumbah ? ya bakal penguk/apek ambune.

?

This entry was posted in Crita Nyata. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.