Enget Gusti Kang Peparing

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Enget Gusti Kang Peparing

?

Para kadang mitra sing padha mirsani layar kaca

Kabar sing kita ngerteni ing saben ndina

Anane mung musibah, ya banjir…. ya lemah longsor …..

Ya tabrakan …. ya merga kaaningaya ….

Sing kabeh mau mesthi nggondhol nyawa

Asihing paseduluran, raketing kekadangan… Oh saiki kabeh wis musna

Mbarengi ilang kumandhange Panca-Sila

Sing dadi dhasar lan adeg-adeging nagara kita

Yen manungsa wis padha kelangan katresnan lan welas asih

Apa sing bakal dumadi ing negara iki sing nandhang lesut lan nglentrih?

Manuk-manuk kelangan panunupan wis ora padha keprungu ngoceh

Ning ganti manungsane sing dedreg rame bobrah-babreh

Kabeh ngaku pinter……, kabeh ngaku pener … lan bener. Ning piye nyatane?

Dhuh Gusti ingkang Murbeng dumadi

Paringa aksama dhateng titah Paduka manungsa sadaya

Paring dalem pepeling kawula tampi kanthi manah wening

Supados kawula tansah enget dhateng Gusti ingkang peparing

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.