Sekar Pocung

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Sekar Pocung

Nadyan sepuh

Ywa kongsi crobo lan lusuh

Reresik anggliyak

Ben salira saras nenggih

Ugi paring sesuluh mring putra wayah

?

Nadyan sepuh

Waton slira isih pengkuh

Tetepa makarya

Lamun nganggur datan becik

Nganggur iku dadi gedibole setan

?

Simbah kakung

Nadyan wis winastan pikun

Nanging datan ngira

Wruh wong ayu njur mbingungi

Datan emut yen tumandang wis tan pakra

?

Mbah putriku

Emoh keri yen dinulu

Ngagem clana panjang

Lathi nya dipun bengesi

Yen neng ndalan malah ngaku isih prawan

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.