Mitra….. Kekasih….. lan Sesembahanku

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Mitra….. Kekasih….. lan Sesembahanku

?

Kegawa umur tuwa… terkadhang aku blas… lali apa-apa

Aku iki arep ngapa? Lan pingin apa?, uga apa sing arep tak tindakke?

Sidane aku malah bingung dhewe. Wusana aku lungguh srok…. dhelog-dhelog

Tak remke mripatku… tak weningke nalar budiku…

Oh… ati tuwa iki rasane kok njur nglangut… kesepen banget

Gregah ndak gusah…. kasepen lan lelamunan sing nggladrah

Ndak sebut asmaMu dhuh mitra sejati lan kekasihku

Mangga tak aturi rawuh ing atiku… supaya aku ora tansah kleru

Kanthinen… tuntunen lakuku tumuju papan kamulyan

Sing wis mbok sedhiyakke kanggo aku kabeh ing mengkone

Ing kahanan apa wae keparenga aku nyebut asmaMu

Minangka sumbering kekuwatan lahir lan batinku

O Yesusku… sliramu iku mitra….. kekasih…. lan sesembahanku

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.