Aku Tansah Nggoleki

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Aku Tansah Nggoleki

?

Keparenga kawula sujudi Paduka dhuh Gusti

Sampeyan dalem kekalih ingkang pinaku keket ing kajeng palang

Tatu-tatu dalem ingkang gobrah ludira dhuh Gusti

Badhe kawula cecep murih sentosaning iman kawula

Semanten ugi lambung…. asta tuwin mustaka dalem

Kuthah rah milet alambah-lambah kebak berkah

Ndamel manah kawula gumregah, grayah-grayah….

Ngupadosi asta dalem kepingin cepengan kenceng

Murih kawula mboten kesingsal… kesasar lan katriwal

Dhuh Gusti tapak-tapak suku Paduka tansah badhe kawula lari…

Kawula tutwuri murih kawula sami manggih rahayu sejati…

Ing ndonya mriki dumugining ndelahan

?

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.