Nendikane Simbah

?

NGENDIKANE SIMBAH

Yen kita kepingin urip tentrem, ajara jatmika … tegen lan mugen

Ngajeni marang liyan, kang ateges kita iki ngajeni dhiri kita pribadi

Dene yen kepingin tinresnan ing rowang, anduma kabecikan marang liyan

Wong mono kudu duwe adeg-adeg, aja tolah-taleh, gampang mangro

Ngesthia sawiji, kekarepan luhur lan suci, dimen migunani

Darbe kekarepan mono kudu kenceng … mantheng sangu ati seneng

Kamulyan kuwi kudu diluru … dilari … kanthi setiti lan ngati-ati

Nyingkirke rasa wegah … ora wedi sayah … tekun manembah lan pasrah

Kinanthen sabar … tawakal …. mbudidaya kanthi halal

Angger lakumu kanthi teteken tekun, apa sedyamu mesthi bakal katekan

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>