Wis padha nyingkur

?

Wis padha nyingkur

Jaman saiki, kahanane wis saya amburadhul

Wong wis padha nglali keblat …. endi lor, wetan kulon lan kidul

Penak mburog api-api bodho, senajan pinter, trima diarani landhep dhengkul

Angger wae dhompet kebak, gelem pidak jempol saguh gedheg lan tumungkul

Sendika dhawauh, ala apik mbuh ra weruh, sing penting anak bojo cukup lan ngumpul

Ning ya kuwi, nek cetha ngerti ala diterak, awake dhewe bakal gela lan cilaka

Awit sejatine, sapa wae emoh karo tindak lamis lan culika

Ngendi ana wong sing gelem dirugekke, dipitenah lan diapus krama?

Senadyan pisan pindho tindake mulus, ning sabanjure ….. ya titenana

Yen wis dha nyingkur tindak luhur, mesthi bakal kebentur-bentur

Sidane mlebu kala, kajiret saka asiling pakaryan nista

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.