Gunung Merapi

?

Gunung Merapi

?

Dhek semana sliramu reka-reka kurda

Ngutahake lahar panas mbalabar gawe tintrim lan onar

Padunung sing cedhak wis bingung ngungsi ngadohi gunung

Kuwatir yen dioyak wedhus gembel, sing krungu wae awek wis ngewel

Oh kawigaten kabeh tumplak blak mring sliramu sing lagi ladak

Tan kanyana lindhu teka mbarung sinang makarti sawenang-wenang

Sing katrajang dadi ambyar sawalang-walang

Kabeh sirna larut ? bandha ? nyawa ? ora ngukup

Oh Merapi, saupama sliramu bisa crita, kabeh kedadeyan ing tanah jawa

Wiwit Mataram kuna, madege Kraton Ngayogyakarta, ngusir panjajah Walanda

Semono uga jaman merdika, jamane Sukarno, Suharto, Habibi, Megawati

Malah nganti saiki Susilo Bambang Yudayana, sliramu nyatan dadi seksi

Muga wae sing iki tetep tangguh, ngadeg jejeg ing korining bebener

Dimin Nuswantara kawulana ayem tentem karta raharja.

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Crita Kuna. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.