Panyandra Kasulistyaning Putri

Panyandra Kasulistyaning Putri

Dhandhanggula

Murwakani kidung ngandhap niki

Kaparenga amba ngalembana

Mring ndika apa anane

Lamun ingsun andulu

Marang sira kang ngelam-lami

Nadyan sarwa prasaja

Ning katon sumunu

Miwah solah bawanira

Karya sengsem ing tingale kang ngulati

Kongang agawe branta

Kaprasajan kang dhika tindaki

Karya sengsem mring kang samya mulat

Saya katon kajatene

Nyata ndika wong mulus

Saya gawe gemesing ati

Kadya lintang rahina

Ing tungganging gunung

Kumenyar ing antariksa

Liyep lindri karya greget kang mirsani

Ndika tuhu sulistya

Sun sesuwun mring Hywang Maha suci

Kita tansah langgeng amemitran

Kangge wekdal salajenge

Kekadangan kang tulus

Datan ana milik lan pamrih

Jroning tyas suwung ala

Ngesthi tindak luhur

Nggandrungi tindak utama

Sareng ngudi ngrembakane Pusparani

Lestari ngantariksa

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.