Coba titenana

?

Coba titenana

Janji wong mono wis kelangan rasa asih tresna

Ing nala sing ana mung kumawasa, daksia lan deksura

Yen agama mung tinulis ing KTP lan manjing dadi upacara

Manungsa ora bakal bisa meper watak angkara murka

Mengkono uga wong yen wis kelangan rasa tepa salira

Ing ngendi wae karukunan ora bakal ana

Kadang mitra !, yen Panca Sila mung dadi tembung edi memanising lathi …

Bakal kapan kita bisa ndandani bobrok lan kisruhing jaman iki ?

Yen rakyat tanpa nduwe kuwanen lan semabgat … mung rubuh-rubuh

gedhang lan suk-suk pari ambruk

Tekan kapan para pangarsaning praja padha gelem leren korupsi ….

mung golek wetenge dhewe sing njembluk, nggrogoti dhuwit negari ?

Kaserat tanggal 11-1-2009

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.