Ketiga Dawa

?

Ketiga Dawa

?

Apa merga jagade wis tuwa, dene ketigane banget dawa?

Gek musibah werna-serna sasat lunga teka, kana kene ana

Durung wae leren wis kesusul tlatah liya sing luwih gawe nlangsa

Malah saka ulahe wong sing padha kuwasa ngeruk bandha

Wong cilik sing saya tambah panandhang matumpa-tumpa

Sing jarene diayomi ? diayemi ? arep kabeh-kabeh ditata

Ning endi nyatane? Mbok aja mung janji terus, ning buktekna

?

Jurang pemisah sing mluwa amba dadi bukti sing nyata

Sugihmu sing turah-turah nglempara, lan cingkrangku sing banget kasangsaya

Elinga yen jibar-jibur bandha iku mung winates ing ndonya

Kuwasamu ora lana, kleru yen kowe mburu bandha lali kawula

Mangka kowe dudu wong sing nomer siji

Sing bisa wae dicuthat sawanci-wanci

Awit urusane kawula lan negara mono dudu kaya wong blanja

Sing mikir tuna bathi

?

Geguritan punika kula aturaken dhateng para pepundhen, kadhang mitra, para putra mudha, sutresna siaran geguritan ing R.R.I Ngayogyokarta. Mliginipun ingkang ngembani siaran inggih Nak Mas Kanjeng Margono Widyo Pranasworo. Nuwun.

?

Gabahan, 25 November 2006

?

?

Nini Klenyem

This entry was posted in Geguritan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.