Category Archives: Crita Seri

Sinom Wisudan

? Sinom Wisudan I Saestu wus winisuda Pangarsa jroning nagari Kang den antu pra kawula Wus kalampah ari niki Kanthi chitmat satiti Bingah kawula sadarum Mugi enggal tumapak Kabagyan ingkang den anti Ayem tentrem mirah boga lawan wastra II Kabeh … Continue reading

Posted in Crita Seri | Leave a comment