Category Archives: Crita Remaja

Bapak Tani lan Panguwasa

Geguritan Dening : Nini Klenyem Bapak Tani lan Panguwasa Dina-dina wektumu entek neng sawah tegalanNlusuri galengan rumpil papan pangumbaranNgetok tenaga angga kepanggang ing surya kepanasanNgobat-abitake pacul minangka cagaking panguripanKeceh banyu buthek gluprut lendhut ra dadi pemikiranNgelingi nyawa lima ing gubug … Continue reading

Posted in Crita Remaja | Leave a comment