Category Archives: Crita Nyata

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 01)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 1) Ing kampung Laweyang Sala, sapinggiring dalan gedhe, ana omah gedhong magrong-magrong cakrik kuna sing isih banget endah lan kopen. Pendhapane joglo jembar gilar-gilar, tinatan meja kursi ukir kuna rong setel sing isih gilap pliture, nandhakake … Continue reading

Posted in Crita Nyata | 1 Comment