Category Archives: Crita Nyata

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 04)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 4) R.A Wara Artanti nyrempeng tenan sinaune, merga ujian achir sekolah wektune mung keri sesasinan. Atine kepingin banget, sawise lulus S.M.A. mengko, arep neruske kuliah kaya adik nak-sanake ya kuwi Retno Harjanti sing saiki wis semester … Continue reading

Posted in Crita Nyata | Leave a comment