Category Archives: Crita Nyata

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 08)

Ketemu Suwiraning Daging (Bag 8) Dhek emben pak Sumbodo pemboronge pancen rawuh, ning eman Harjanti nembe blanja, dadi ora weruh. Ngerti-ngerti wis wiwit pasang fondasi kuwi. Pirsa putrine ngolak-alik gambar calon toko sing lagi arep digawe kuwi, rama Menggung ndangu … Continue reading

Posted in Crita Nyata | Leave a comment