Category Archives: Crita Kuna

Sekar Pocung

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –> Sekar Pocung Nadyan sepuh Ywa kongsi crobo lan lusuh Reresik anggliyak Ben salira saras nenggih Ugi paring sesuluh mring putra wayah ? Nadyan sepuh Waton … Continue reading

Posted in Crita Kuna | Leave a comment