Category Archives: Crita Kuna

Enget Gusti Kang Peparing

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –> Enget Gusti Kang Peparing ? Para kadang mitra sing padha mirsani layar kaca Kabar sing kita ngerteni ing saben ndina Anane mung musibah, ya banjir…. … Continue reading

Posted in Crita Kuna | Leave a comment