Category Archives: Cerkak (Cerita Cekak)

Aboting Sesanggan

? Pak Setro Glendhoh sawise omahe ambruk nalika udan barat sesasi kepungkur, saiki dikon manggon emplek-emplek kandhang kayu nggone Wak Haji Ali ing samburine pawon. Ya pancen senajan mung kandhang kayu, ning wong duweke wong sugih, mula ya pengkuh lan … Continue reading

Posted in Cerkak (Cerita Cekak) | Leave a comment