Category Archives: Ndherek Pitepangan

Ndherek Pitepangan

Ndherek Pitepangan Dhateng para kadang mitra sutresna sastra jawi ing Internet. Mangga, kita sesarengan ipuk-ipuk Sastra lan kabudayan Jawi Ingkang pranyatahadi luhung punika,ingkang murih lestari lan ngrembaka. Kula ingkang kepingin pitepangan,kekadangan,lan srawung dhateng panjenengan sedaya. Majalah ingkang nate ngewrat seratan … Continue reading

Posted in Ndherek Pitepangan | Leave a comment