Category Archives: Lembar Kulawarga

Ajar Mengerteni Wataking Pasangane

Lembar Kulawarga Dening : Nini Klenyem Ajar Mengerteni Wataking Pasangane Wis dadi kodrating alam lan ya kersane sing Paring urip, yen manungsa mono wiwit ngancik rumaja wis padha nduweni rasa ketarik marang lawan jinise. Upamane priya ya wiwit ketarik marang … Continue reading

Posted in Lembar Kulawarga | Comments Off on Ajar Mengerteni Wataking Pasangane